Shërbimet

Llojet e videove
Unë ofroj video dhe montazh me cilësi të lartë dhe çmime të përballueshme në Shqipëri. Jam i hapur për projekte të çfarëdo përmase dhe mund të punoj edhe nëse më njoftoni në një periudhë të shkurtër kohore dhe me afate të ngushta.

Disa nga fushat që janë specialiteti im:
– Filma dashurie
- Filma të shkurtër dhe dokumentarë
– Reklama
- Video dhe foto nga qielli
– Përmbajtje marketingu dhe promocion të bizneseve të vogla
– Marketing pronash të paluajtshme dhe hotelerie
– Sporte ekstreme
- Prodhim audio

Punët e mia mund t'i gjeni në kategorinë Punët